forbot
All countries
Surge Protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ) — Buy Surge Protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ), Price , Photo Surge Protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ), from Leonics Co., Ltd.. Voltage stabilizers on Allbiz Thailand
English
  Surge Protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ) — Buy Surge Protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ), Price , Photo Surge Protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ), from Leonics Co., Ltd.. Voltage stabilizers on Allbiz Thailand
  Currency (THB)
  Surge Protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ) — Buy Surge Protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ), Price , Photo Surge Protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ), from Leonics Co., Ltd.. Voltage stabilizers on Allbiz Thailand
  All categories
  ALL.BIZThailandBang NaBang Na productsElectrical EquipmentHigh-voltage and low-voltage equipmentLow voltage equipmentVoltage stabilizersSurge Protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ)

  Surge Protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ)

  Compare
  Add to selected
  Share   ID: 4378:34854
  Buy Surge Protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ)
  Description
  •ติดตั้งง่ายสำหรับใช้งานที่แผงจ่ายไฟหลัก (MDB) และระบบควบคุมโหลด (Load center) โดยต่อขนานกับระบบไฟฟ้าหลัก ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในระบบ •ป้องกันแรงดันไฟกระชากสูงชั่วขณะที่เข้ามาทางสาย Power อันเนื่องมาจากฟ้าผ่า, การสับสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการเหนี่ยวนำและความผิดปกติของระบบจ่ายไฟฟ้า •สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าสูงได้ถึง 20 kA, 40 kA (8/20 μs) •แรงดันไฟฟ้าในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด (MCOV) 280 Vac •ใช้ได้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส หรือ 3 เฟส •แสดงสถานะการทำงานด้วยสัญญาณไฟ LED โดยแสดงสถานะการป้องกันและแสดงการแจ้งเปลี่ยนอุปกรณ์ •ออกแบบผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ANSI/IEEE C62.41-1991 และ ANSI/IEEE C62.42-2000 Category A, B, C อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ได้กับ LS-series (SDL-series)
  อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชากสูงชั่วขณะที่เข้ามาทางสาย Power อันเนื่องมาจากฟ้าผ่า, การสับสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการเหนี่ยวนำและความผิดปกติของระบบจ่ายไฟฟ้า สำหรับติดตั้งใช้งานที่แผงจ่ายไฟหลักหรือแผงจ่ายไฟย่อย เหมาะสำหรับใช้งานกับระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบสื่อสาร, ระบบ IT, ระบบควบคุม, ระบบรักษาความปลอดภัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
  Photos
  • Surge Protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ)
  • more

   Would you like to see more pictures?

   Send inquiry
  Buy surge protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ)
  Order
  Surge Protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ)
  Get latest price
  Or contact the seller
  Try to describe briefly the essence of your question to the seller (at least 20 symbols)
  Go backin section "Voltage stabilizers"
  View also products categories "Low voltage equipment"
  for
  by the goods
  Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
  Obligatory field is not filled
  The field is wrongly filled
  The field is wrongly filled
  Compare0
  ClearSelected items: 0